Såhär enkelt är det!

1
Company
Behovsanalys av pantstationer

Vi kommer ut och ser över er nuvarande konsumtion av pant och behov av antal stationer. Strategiskt placeras pantstationer ut på företaget eller i BRF:en för att fånga upp den fulla konsumtionen.


Koppling till föreningslivet

Ni blir tilldelade ett lokalt lag från föreningslivet som hämtar panten när stationerna är fulla. Lagen får behålla 100% av panten.

Play
2

3
Flask
Samlas roll

Samla ansvarar för logistiken mellan företag och förening. Hämtning av pant sker ut utefter er konsumtion.


Bidra till ett hållbarare samhälle

Minskad miljöpåverkan genom att ökad mängd petflaskor och burkar återvinns. Renare omlopp för plast och aluminium.

Recycle
4

5
Star
Ett Win-Win koncept helt enkelt!

Ni som företag får kontroll över er pantkonsumtion och ser till att panten pantas. Samtidigt hjälper ni föreningslivet att få in extra pengar till lagkassan!

Detta tar ni del av genom att välja ett av följande paket:

499

kronor

Paket Hållbart

499 kronor per samlastation
Kontraktet tilldelas en lokal förening
Föreningen behåller 100% av panten
Samla sköter logistiken av upphämtning mellan förening och företag
X

Välj

Avdragsgill

799

kronor

Paket Hållbäst

799 kronor per samlastation
Kontraktet tilldelas en lokal förening
Föreningen behåller 100% av panten
Samla sköter logistiken av upphämtning mellan förening och företag
Bidrag till utbildning inom kost och hälsa för barn och unga

Välj

Avdragsgill

I Samla tror vi på att tidig lärdom om hälsa och vikten av rörelse, kommer lägga grunden till hur konsumtionen ser ut i framtiden. Därför samarbetar vi med Fredagsfys Sverige som ser till så att våra yngre generationer får en hälsosam och aktiv livsstil. Något även ni kan göra möjligt med paket Hållbäst.

Varför Samla?

Leaf

Hållbarhet

Genom att ta vara på panten på rätt sätt hjälper ni till i kampen mot en mer hållbar planet.

Education

Utbildning

Bli en förebild för barn och unga. Ni bidrar till ökad kunskap inom kost, hälsa och rörelser i skolor.
*Med paket Hållbäst

Growth

Socialt engagemang

Skapa en förenklad inkomstkälla till våra yngre generationer i föreningslivet

Recycle

Statistik

Tydlig statistik över allt som ni bidrar till. Visuellt upplagt för er att kunna redovisa

Några av våra hållbara vinnare

Canon
Linitech
Propertyeffect
Lancom
Iver
Afelteknik